ภาพกิจกรรม

...
โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทดลอง ประจำปี 2561

ดูภาพกิจกรรม

...
ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชม ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Graduate School of Science and Engineering , Saitama University

ดูภาพกิจกรรม

...
การเข้าตรวจเยียมโครงการพัฒนาวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์

ดูภาพกิจกรรม


...
การประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า" ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ดูภาพกิจกรรม

...
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ดูภาพกิจกรรม

...
มอบของขวัญปีไหม่ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2558

ดูภาพกิจกรรม


...
ต้อนรับ ม.สุรนารี ศึกษาดูงาน 7-9 ก.ค.57

ดูภาพกิจกรรม

...
ร่วมอบรมเทคนิคการปฎิบัติในกระต่าย

ดูภาพกิจกรรม

...
ประชุมศูนย์สัตว์ทดลอง ครั้งที่ 3.2557

ดูภาพกิจกรรม


...
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 3

ดูภาพกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง

ข้อมูลการให้บริการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา